CZK, Kč EUR, €
Facebook Bergans.cz
Instagram Bergans.cz

BERGANS – SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOSTeko
Jako hlavní dodavatel outdoorového vybavení a oblečení pro volný čas jsme se zavázali k ochraně životního prostředí. Jsme si vědomi naší sociální odpovědnosti a všechno co děláme, má vliv na životní prostředí. Aktivně pracujeme s etikou životního prostředí a sociální odpovědností a to jak uvnitř, tak vně firmy. Prostřednictvím této snahy doufáme, že budeme schopni ochránit přírodní zdroje a přispět k udržitelnému rozvoji.
Zaměřujeme se na dlouhodobé a cílené pracovní postupy s cílem zlepšit životní prostředí. Pro značku Bergans je přirozené i výhodné umístit práci s přírodou a životním prostředím vysoko mezi priority. K tomu zaměřujeme neustálé zlepšování, a to jak vlastními silami, tak ve spolupráci s našimi dodavateli materiálů a zařízení. Některé problémy, jako jsou porušování lidských práv a dětská práce, nejsou relevantní vzhledem k Norsku, ale musí se brát v úvahu, když přijde řada na etické obchodování s našimi dodavateli v zahraničí.

Bergans se stal členem Norské iniciativy etického obchodování (IEH) v únoru 2009. Prostřednictvím tohoto členství se společnost zavázala pracovat v souladu s etickýmí zásadami IEH pro nákup, jako je zlepšení výroby s ohledem na lidská práva, pracovní právo, rozvoj a životní prostředí.

NORSKÁ INICIATIVA ETICKÉHO OBCHODOVÁNÍ

Spolupráce s IEH je založena na předpokladu, že obchod podporuje vývoj bezpečných pracovních podmínek, které mohou být zajištěny v průběhu výroby produktů. Vykořisťovací pracovní podmínky, dětská práce, pracovní úrazy a ničení životního prostředí potlačuje rozvoj v zemích, které by se jinak mohli pozitivně rozvíjet na poli mezinárodního obchodu. Členství v IEH s sebou nese naše odhodlání a snahu přispět ke zlepšení těchto podmínek.


MOUNTAIN PEOPLE

s226-FredrikSchenholm_MG_1531MOUNTAIN PEOPLE je dobrovolná organizace působící v Norsku a Nepálu (v hornatých zemích). Organizace umožňuje lidem z horských částí Norska pomoci horalům v Nepálu a vytvořit dlouhodobě udržitelné projekty. Bergans vyrábí vybavení do hor, a proto pro nás byla samozřejmost, se do tohoto projektu zapojit. Přispěli jsme k budování a na provoz např. školy v Solukhumbu (u Everestu) a dalším v regionu Makalu. Jedním z cílů organizace bylo vybudování  50 mateřských škol do roku 2015.

MAJÁK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jsme hrdí, že Bergans splňuje požadavky, aby mohl být úředně uznán Majákem životního prostředí. Jedná se o norský systém certifikace, který klade specifické nároky na naši práci v oblasti životního prostředí a stanovuje specifické měřitelné cíle. Jakožto Majákem životního prostředí schválená společnost splňujeme požadavky týkající se pracovního prostředí, spotřeby energie, zadávání veřejných zakázek, spotřeby materiálu, nakládání s odpady, dopravy a skleníkových plynů. Tento program je podporován a doporučován Norským ministerstvem životního prostředí. Naším záměrem je, že můžeme přispět ke zlepšení závazku k životnímu prostředí v našem oboru.

EOG a EOCA
Evropská outdoorová skupina (EOG) je sdružení výrobců evropského sportu a outdoorového průmyslu. V roce 2006 zájmy členů při ochraně životního prostředí vedly k vytvoření Evropské Outdoorové Ochranné Asociace (EOCA). Od té doby skupina věnovala peníze na projekty na ochranu přírody v různých částech světa. Bergans je jedním ze zakládajících členů,  přispívá svým časem, zkušenostmi a financemi oběma skupinám.

Provozovatel webových stránek North Trappers s.r.o., 411 13 Třebenice 111, Česká republika, IČ: 28221672, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely.